Podstawowe pojęcia – franczyza, factoring

Z pewnością każdy z nas spotyka się na co dzień z takimi pojęciami jak franczyza, ajencja, leasing, czy factoring. Pojęcia te są nieodłącznie związane z budżetem większości firm. Choćby właśnie dlatego warto dokładnie znać ich znaczenie. W końcu, każdy z nas może kiedyś założyć własną firmę. Franczyza to umowa pomiędzy dwiema stronami – franczyzodawcą i franczyzobiorcom. W ramach niej ten pierwszy udziela temu drugiemu znaku towarowego, koncepcji prowadzenia działalności w odpowiedni sposób, praw ochronnych, ten drugi natomiast zobowiązuję się spełnić szereg obowiązków na rzecz franczyzodawcy – musi prowadzić kampanie reklamową, zaopatrywać się u franczyzodawcy lub określonego dostawcy, musi też zachować w tajemnicy warunki umowy. Poza tym franczyzobiorca ponosi na rzecz dawcy opłaty zarówno podstawową jak również te dodatkowe.

Do franczyzy podobna jest ajencja. Jednakże w tym przypadku prowadzący działalność jest dużo bardziej związany z dawcą. Współpraca opiera się bowiem na zasadach dzierżawy i dlatego prowadzący działalność otrzymuje wszystko – łącznie ze sprzedawanym towarem od dawcy. To sprawia, że zyski w ramach ajencji są znacznie mniejsze niż przy franczyzie ale za to nie ma konieczności wnoszenia, dużego wkładu własnego, co daje większe bezpieczeństwo (brak ryzyka straty pieniędzy, nie trzeba zaciągać kredytu). i łatwiejszą dostępność.

Factoring to rodzaj transakcji finansowej w ramach, której pewna instytucja finansowa zwana w umowie faktorem zajmuję się wyegzekwowaniem środków należnych drugiej stronie umowy tzw. faktorantowi od jego dłużnika, który to w umowie faktoringu nie występuje. Z kolei leasing to forma nabywania pewnych rzeczy o dużej wartości, która opiera się na umowie pomiędzy dwiema stronami. Na jej mocy leasingodawca (finansujący) odstępuje leasingobiorcy (korzystającemu) jakąś rzecz, za którą ten ostatni płaci w ratach. Ostatnia rata jest równoznaczna z wykupieniem przedmiotu transakcji. Gdyby jednak nie doszło do jej zapłacenia ów przedmiot wraca do finansującego.

More from Agnieszka Morawiec
Nowy obowiązek dla VAT-owców. Pierwsze JPK do 25. lutego
Wraz z nowym rokiem przedsiębiorcy zyskali nowy obowiązek, mowa o jednolitym pliku...
Read More
One reply on “Podstawowe pojęcia – franczyza, factoring”

Comments are closed.