Koszty leasingu

Od kilku lat leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności. Nie tylko samochody, ale i maszyny czy sprzęt komputerowy stają się, dzięki leasingowi, atrakcyjne finansowo dla firm. Dlaczego? Głównie ze względów podatkowych i ceny.

Według danych zgromadzonych przez Związek Polskiego Leasingu, z roku na rok następuje wzrost zainteresowania taką formą finansowania zakupów w firmach, także małych. To szansa na rozwój i wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych w biznesie. Tym bardziej, że art. 709 kodeksu cywilnego dokładnie określa definicje i prawa, a także obowiązki stron umowy leasingowej. W praktyce można spotkać kilka rodzajów leasingu, z których najbardziej popularne są:

  • Leasing operacyjny (zwany inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym),
  • Leasing finansowy
  • Sprzedaż i leasing zwrotny

Najczęściej wybierany jest leasing operacyjny.

Koszty leasingu

Na koszt składają się koszty podstawowe (odsetki), koszty dodatkowe (np. ubezpieczenie) i inne koszty związane z trwaniem takiej umowy, w tym najczęściej opłaty, koszty administracyjne, kar umownych czy prowizje.

  1. Koszty podstawowe mogą się zmieniać, w zależności od umówionej kwoty wykupu. Im jest ona wyższa, tym raty miesięczne są niższe. Ogólnie zasada oprocentowania w umowie leasingu uzależniona jest od rodzaju przedmiotu umowy, czy jest to nowa, czy używana rzecz, a także od przyjętej polityki marżowej firmy leasingowej, także od samego klienta.
  2. Koszty dodatkowe to zwykle ubezpieczenie obowiązkowe OC, Autocasco i NNW a także koszt rejestracji pojazdu, wyceny używanego samochodu czy prowizja od umowy.
  3. Inne opłaty dotyczą głównie przedterminowej spłaty, zmiany harmonogramu, cesji umowy, wznowienia umowy po jej rozwiązaniu, pozwolenia na użytkowanie przedmiotu leasingu przez osoby trzecie czy monitów.

Umowy leasingowe mają to do siebie, że dzięki zakupowi np. nowego samochodu, po przeliczeniu kosztu opłaty wstępnej, poszczególnych rat i uldze w ramach tzw. tarczy podatkowej, leasingobiorca będzie mógł cieszyć się nabytkiem wysokiej klasy za cenę zdecydowanie niższą (w ogólnym rozrachunku), niż wartość rynkowa auta. Jak widać, taka inwestycja i taki wybór formy jej finansowania są opłacalne.

More from Agnieszka Morawiec
Wady i zalety finansowania poprzez leasing
Finansowanie zakupów poprzez leasing, jak każda usługa, ma swoje wady i zalety....
Read More
0 replies on “Koszty leasingu”