Wady i zalety finansowania poprzez leasing

Finansowanie zakupów poprzez leasing, jak każda usługa, ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie korzyści jest zdecydowanie więcej. Dzięki niemu łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania środków trwałych, szczególnie dla nowopowstałych firm, lub tych z wysokim wskaźnikiem zadłużenia. Kolejną zaleta jest niższa kwota i koszty związane z transakcją. Wynika to zazwyczaj z przywilejów związanych z umów grupowych (ubezpieczenie, konserwacja, warunki płatności). Nie bez znaczenia pozostają kwestie podatkowe. Leasing operacyjny pozwala na zaliczenie rat w całości do kosztów uzyskania przychodów, umożliwia kształtowanie zestawień (w tym rachunku zysków i strat), na skutek przystosowania umowy do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Ta forma leasingu zwiększa pozycję zysku, choć nie wliczany jest do wartości aktywów bilansu, nie figuruje tam tez w pozycji zobowiązań. Tak więc pozycja firmy wzrasta. W leasingu finansowym istnieje, w określonych przypadkach, możliwość skrócenia terminu amortyzacji do 5 lat. Amortyzuje leasingobiorca. Specyficzny charakter ma leasing zwrotny, choć i on pozwala na uwolnienie środków zamrożonych) na skutek wykupu majątku przez leasingodawcę i późniejsze ich wydzierżawienie. Ma to wpływ na przepływy pieniężne.

W świecie postępujących technologii opcja leasingu to okazja na zmianę dotychczasowego sprzętu, maszyn, samochodów na inne, nowocześniejsze, które będą sprawdzały się w firmie i wspomagały jej rozwój.

A wady?

Wada może być to, iż podczas okresu trwania umowy, a nawet po jej zakończeniu przedmiot kontraktu nie staje się automatycznie własnością użytkownika. Zakres uprawnień leasingobiorcy jest dość okrojony na rzecz leasingodawcy.

Leasing stanowi doskonałą szansę na finansowanie, głównie małych i średnich firm. To dzięki niemu możliwe jest zwiększanie sprzedaży, czy wzrost kapitału własnego.

More from Agnieszka Morawiec
Kilometrówka w 2016 roku
W wielu firmach, do celów służbowych, wykorzystywane są samochody prywatne, tj. nie...
Read More
0 replies on “Wady i zalety finansowania poprzez leasing”