Za i przeciw leasingowi na firmę

Z uwagi na dość duże koszty związane z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w niezbędny sprzęt, maszyny, czy samochody, wiele osób zastanawia się, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Pozbywanie się rezerwy gotówki, nawet jeśli nią dysponujemy, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zatem pozostaje wybór między kredytem, który odstrasza nie tylko kosztami dodatkowymi, ale i, głównie w przypadku nowopowstałych firm, brakiem szans na jego uzyskanie na preferencyjnych warunkach, a dość popularnym w ostatnim czasie, leasingiem.

Do niedawna umowa leasingowa należała w polskim prawie do tzw. umów nienazwanych. Obecnie art. 709 kodeksu cywilnego dokładnie określa jego definicje i prawa i obowiązki stron tej umowy, cyt. „ Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. Tak więc właścicielem rzeczy będzie do końca trwania umowy finansujący.

Rodzaje leasingu:

  • Leasing operacyjny – idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw (zwany inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym), trwa zazwyczaj przez krótki okres czasu. Wadą może być to, iż przez cały czas trwania umowy właścicielem jej przedmiotu jest leasingodawca i to przez niego jest amortyzowany. Jest on o tyle atrakcyjny z kolei, że leasingobiorca ma możliwość zredukowania płaconych podatków poprzez zaliczanie do kosztów wszelkich opłat i wydatków związanych z leasingiem. Krótki czas trwania umowy umożliwia stałą wymianę sprzętu, maszyn itd. Na nowsze, zaawansowane technologicznie.
  • Leasing finansowy wyróżnia się okresem trwania, zwykle 5-7 lat (więc przewidywanego okresu użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy), a nawet do 30 lat w przypadku nieruchomości i umożliwia przejęcie, nabycie przedmiotu umowy po spłacie zobowiązania za symboliczną cenę. Zaletą jest też wartość przedmiotu leasingu (około 90% ceny rynkowej) i trwałość umowy. Odpisy amortyzacyjne przysługują leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu wliczana jest część odsetkowa raty.
  • Sprzedaż i leasing zwrotny – właściciel przedmiotu umowy sprzedaje rzecz firmie leasingowej i użytkuje ją nadal na podstawie umowy leasingu finansowego z możliwością zakupu. Do powstania tej „łączonej” transakcji przyczyniły się głównie konsekwencje wynikające z wyboru możliwości nabycia, komplikacje podatkowe. Jest korzystny, w zależności od zaistniałych sytuacji, dla obu stron umowy.

Możliwości jest kilka i w zależności od potrzeb, przedsiębiorca może wybrać opcję idealną dla swojej firmy.

More from Agnieszka Morawiec
Agroleasing dostępny w ING Lease
ING Lease udostępnił nowy program AGROLEASING pozwalający na finansowanie zakupu maszyn i...
Read More
0 replies on “Za i przeciw leasingowi na firmę”