Leasing operacyjny – tarcza podatkowa

Zaopatrzenie każdego przedsiębiorstwa w niezbędny sprzęt, maszyny, czy samochody to dość spore wydatki. Wiele osób zastanawia się, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Pod uwagę brany jest kredyt, który związany jest z kosztami dodatkowymi, problemami, zwłaszcza dla nowych firm, nikłymi szansami na jego uzyskanie na preferencyjnych warunkach, a dość popularnym w ostatnim czasie, leasingiem.

Od jakiegoś czasu art. 709 kodeksu cywilnego dokładnie określa definicje i prawa, a także obowiązki stron umowy leasingowej. Stanowi on, że „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. W praktyce można spotkać kilka rodzajów leasingu, z których najbardziej popularne są:

– leasing operacyjny (zwany inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym),
– leasing finansowy
– sprzedaż i leasing zwrotny

Najczęściej przedsiębiorcy wybierają leasing operacyjny, nie bez powodu. Dzięki tej opcji istnieje możliwość obniżenia kwoty opodatkowania, a wszelkie opłaty (wstępna i raty miesięczne) wliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Nie można amortyzować środka trwałego (taka opcja jest możliwa w przypadku leasingu finansowego). Leasing operacyjny, w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym jest usługą, więc każda rata obciążona jest 23% stawką VAT. Czy dzięki leasingowi zyskamy? Wyliczając koszty podatkowe będzie nam zdecydowanie łatwiej zorientować się, na jaka formę zakupu)leasing, kredyt czy gotówka) środka trwałego się decydować.

Pełne odliczenie VAT

Jeśli przedmiot leasingu podlega 100% odliczeniu VAT zakładając, że przedmiot leasingu jest warty 100 tysięcy zł netto, czynsz inicjalny stanowi 20% a podatek naliczany według 19% stawki i umowa zawarta jest na 60 rat to koszt uzyskania przychodu sięgnie 112728,20 zł (suma rat i pierwszej wpłaty). Na podatku dochodowym zaoszczędzimy więc 21418,20 zł. VAT 23% obliczony według wzoru: czynsz inicjalny plus suma rat pomnożone przez 23% wyniesie 25927,49 zł. Przy tych założeniach oszczędność podatkowa wyniesie w sumie 47345,84 zł (suma VAT i oszczędności na podatku dochodowym).

Częściowe odliczenie VAT

Taka opcja jest trudniejsza do obliczenia i ma miejsce w przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy. Nieodliczona część staje się kosztem uzyskania przychodu. Zakładając, że auto wycenione jest na 100 tysięcy zł netto, odliczenie wynosi 50% a pozostałe składniki bez zmian – pierwsza wpłata 20% i 60 rat, podatek dochodowy 19%. Na koszt uzyskania przychodu składa się czynsz inicjalny, suma rat i część VAT niemożliwy do odliczenia. Da to kwotę 23881,47 zł. VAT o odliczenia uzyskamy ze wzoru: czynsz inicjalny plus raty pomnożone przez 23% stawkę i pomnożone przez 50%. Daje to kwotę w naszym przykładzie 12963,74 zł. W tej sytuacji oszczędzimy 36845,21 zł. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje tez fakt, że po zakończeniu okresu leasingowego korzystający ma możliwość wykupu przedmiotu umowy za określona uprzednio kwotę, często niższą od wartości rynkowej środka trwałego.

More from Agnieszka Morawiec
Koszty leasingu
Od kilku lat leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności....
Read More
0 replies on “Leasing operacyjny – tarcza podatkowa”