Leasing operacyjny – to się opłaca

Leasing od lat jest znaną przedsiębiorcom metodą finansowania zakupów. Leasingujemy nie tylko pojazdy, ale sprzęt biurowy, komputery, maszyny czy nawet nieruchomości. Chętnie korzystają z niego nowo powstałe firmy, dla których wydatkowanie środków na zakup niezbędnych narzędzi jest sporym wyzwaniem, albo nie posiadają zdolności kredytowej w banku, z racji niewystarczającej historii kredytowej.

Leasing to nic innego jak dostarczenie przez leasingodawcę rzeczy, z której leasingobiorca ma prawo korzystać w oparciu o umowę. W zamian za to leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania ustalonych rat. Do niedawna polskie prawo określało leasing jako umowę nienazwaną. Obecnie unormowania zawarto w art. 709 kodeksu cywilnego, w księdze „Zobowiązania”. Dzisiaj wyróżnić można trzy rodzaje leasingu: leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny. Najczęściej, głównie z racji dobrodziejstw podatkowych, wybierane są dwa pierwsze, z operacyjnym na czele.

Leasing operacyjny

Charakterystyczny dla tego rodzaju leasingu jest stosunkowo krótki okres trwania umowy (1-2 lata). Przedmiot leasingu należy do leasingodawcy, który dokonuje amortyzacji. Atrakcyjny z racji redukcji płaconych podatków przez leasingobiorcę – opłaty leasingowe, podatki, ubezpieczenie to koszty leasingobiorcy). Dlaczego jeszcze cieszy się uznaniem? Umożliwia, w dobie postępu technicznego, na szybką wymianę floty czy sprzętu w krótkim czasie – a po zakończeniu umowy można przedmiot wykupić albo zwrócić, wymieniając np. na nowszy model samochodu czy bardziej zaawansowane urządzenia biurowe, komputery i maszyny, co usprawnia funkcjonowanie firmy.

Zalet leasingu jest sporo. Po pierwsze łatwy dostęp do źródeł finansowania, po drugie niższe koszty związane z opłatami (ubezpieczenie itd.) w ramach grupowych umów zawieranych przez leasingodawcę z firmami zewnętrznymi, korzyści podatkowe, bilansowe, możliwość rozszerzenia współpracy czy wreszcie leasing to alternatywa dla finansowania bez konieczności wzruszania firmowego majątku i bez wpływu na zdolność kredytową, gdy nadejdzie potrzeba zaciągania kredytu bankowego. Leasing ma i wady, ale jedno jest pewne – nie tak liczne jak zalety więc warto wybierać tę opcję.

More from Agnieszka Morawiec
Umowa kupna-sprzedaży samochodu a dwóch kupujących
Po polskich drogach jeżdżą przeważnie samochody używane. Najczęściej kupujemy je od osób...
Read More
0 replies on “Leasing operacyjny – to się opłaca”