Raiffeisen-Leasing Polska oraz Bank Rozwoju Rady Europy wspierają inwestycje

Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development Bank – CEDB) oraz Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL) podpisały umowę kredytową, która ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kapitału. Już po raz drugi obie instytucje łączą siły, aby wesprzeć krajowe przedsiębiorstwa w tworzeniu i utrzymaniu efektywnych miejsc pracy.

Podpisana umowa umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom sfinansowanie inwestycji w środki trwałe, które pomagają utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie. Łączna pula finansowania CEDB, po którą w ciągu najbliższych 2 lat będą mogły sięgnąć krajowe przedsiębiorstwa, wynosi 50 mln EUR, czyli około 210 mln PLN.

Beneficjentem środków mogą być przedsiębiorstwa z sektora prywatnego w całej Polsce, które zatrudniają poniżej 250 pracowników. Z nowo otwartej linii kredytowej będą mogły skorzystać wszystkie firmy, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR lub ich całkowity bilans roczny jest mniejszy niż 43 mln EUR. Finansowanie przeznaczyć można na zakup różnego rodzaju aktywów trwałych oraz sprzętu produkcyjnego używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Maksymalna wartość umowy leasingowej, zawieranej przez firmę, ustalona została na poziomie 100 000 EUR. Każda z transakcji współfinansowana będzie maksymalnie w 50% przez CEDB, dzięki czemu przedsiębiorstwa uzyskają dostęp do leasingu na bardzo korzystnych warunkach.

„Bardzo nas cieszy fakt, że już po raz drugi, jako partner Raiffeisen-Leasing Polska, możemy wesprzeć małe i średnie firmy w rozwoju ich działalności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Chcemy wspólnie budować w Polsce sprzyjający klimat dla przedsiębiorczości, który pozwoli przyspieszyć rozwój społeczny i gospodarczy całego kraju. Likwidacja barier i utrudnień w dostępie do kapitału, także w uboższych regionach, jest w tym przypadku kluczowa. Jestem przekonany, że nasz udział we współfinansowaniu inwestycji poprawi pozycję biznesową firm i przyczyni się do wzrostu poziomu zatrudnienia”- powiedział Mikołaj Dowgielewicz, Wicegubernator Banku Rozwoju Rady Europy, a zarazem sygnatariusz podpisanej umowy.

Przemysław Stańczyk, Wiceprezes Zarządu RLPL, dodaje: „Jestem dumny, że możemy kontynuować naszą współpracę z Bankiem Rozwoju Rady Europy, aby wspierać zwłaszcza mniejsze firmy w ich rozwoju. Będziemy wspólnie współfinansować inwestycje w środki trwałe. Historia naszej współpracy pokazuje, że to skuteczna droga stymulująca rozwój przedsiębiorczości. Dotychczas, dzięki współfinansowaniu z Banku, podpisaliśmy łącznie ponad 5100 umów leasingu, z czego niemal 60% było zawartych z przedsiębiorstwami zatrudniającymi nie więcej niż 9 pracowników.”

Źródło: Raiffeisen Polbank

More from Agnieszka Morawiec
Koszty leasingu
Od kilku lat leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności....
Read More
0 replies on “Raiffeisen-Leasing Polska oraz Bank Rozwoju Rady Europy wspierają inwestycje”