Wady i zalety finansowania poprzez leasing

Finansowanie zakupów poprzez leasing, jak każda usługa, ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie korzyści jest zdecydowanie więcej. Dzięki niemu łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania środków trwałych, szczególnie dla nowopowstałych firm, lub tych z wysokim wskaźnikiem zadłużenia. Kolejną zaleta jest niższa kwota i koszty związane z transakcją. Wynika to zazwyczaj z przywilejów związanych z umów grupowych (ubezpieczenie, konserwacja, warunki płatności). Nie bez znaczenia pozostają kwestie podatkowe. Leasing operacyjny pozwala na zaliczenie rat w całości do kosztów uzyskania przychodów, umożliwia kształtowanie zestawień (w tym rachunku zysków i strat), na skutek przystosowania umowy do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Ta forma leasingu zwiększa pozycję zysku, choć nie wliczany jest do wartości aktywów bilansu, nie figuruje tam tez w pozycji zobowiązań. Tak więc pozycja firmy wzrasta. W leasingu finansowym istnieje, w określonych przypadkach, możliwość skrócenia terminu amortyzacji do 5 lat. Amortyzuje leasingobiorca. Specyficzny charakter ma leasing zwrotny, choć i on pozwala na uwolnienie środków zamrożonych) na skutek wykupu majątku przez leasingodawcę i późniejsze ich wydzierżawienie. Ma to wpływ na przepływy pieniężne.

W świecie postępujących technologii opcja leasingu to okazja na zmianę dotychczasowego sprzętu, maszyn, samochodów na inne, nowocześniejsze, które będą sprawdzały się w firmie i wspomagały jej rozwój.

A wady?

Wada może być to, iż podczas okresu trwania umowy, a nawet po jej zakończeniu przedmiot kontraktu nie staje się automatycznie własnością użytkownika. Zakres uprawnień leasingobiorcy jest dość okrojony na rzecz leasingodawcy.

Leasing stanowi doskonałą szansę na finansowanie, głównie małych i średnich firm. To dzięki niemu możliwe jest zwiększanie sprzedaży, czy wzrost kapitału własnego.

Napisane przez
More from Agnieszka Morawiec

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy....
czytaj dalej