Podstawowe pojęcia – franczyza, factoring

Z pewnością każdy z nas spotyka się na co dzień z takimi pojęciami jak franczyza, ajencja, leasing, czy factoring. Pojęcia te są nieodłącznie związane z budżetem większości firm. Choćby właśnie dlatego warto dokładnie znać ich znaczenie. W końcu, każdy z nas może kiedyś założyć własną firmę. Franczyza to umowa pomiędzy dwiema stronami – franczyzodawcą i franczyzobiorcom. W ramach niej ten pierwszy udziela temu drugiemu znaku towarowego, koncepcji prowadzenia działalności w odpowiedni sposób, praw ochronnych, ten drugi natomiast zobowiązuję się spełnić szereg obowiązków na rzecz franczyzodawcy – musi prowadzić kampanie reklamową, zaopatrywać się u franczyzodawcy lub określonego dostawcy, musi też zachować w tajemnicy warunki umowy. Poza tym franczyzobiorca ponosi na rzecz dawcy opłaty zarówno podstawową jak również te dodatkowe.

Do franczyzy podobna jest ajencja. Jednakże w tym przypadku prowadzący działalność jest dużo bardziej związany z dawcą. Współpraca opiera się bowiem na zasadach dzierżawy i dlatego prowadzący działalność otrzymuje wszystko – łącznie ze sprzedawanym towarem od dawcy. To sprawia, że zyski w ramach ajencji są znacznie mniejsze niż przy franczyzie ale za to nie ma konieczności wnoszenia, dużego wkładu własnego, co daje większe bezpieczeństwo (brak ryzyka straty pieniędzy, nie trzeba zaciągać kredytu). i łatwiejszą dostępność.

Factoring to rodzaj transakcji finansowej w ramach, której pewna instytucja finansowa zwana w umowie faktorem zajmuję się wyegzekwowaniem środków należnych drugiej stronie umowy tzw. faktorantowi od jego dłużnika, który to w umowie faktoringu nie występuje. Z kolei leasing to forma nabywania pewnych rzeczy o dużej wartości, która opiera się na umowie pomiędzy dwiema stronami. Na jej mocy leasingodawca (finansujący) odstępuje leasingobiorcy (korzystającemu) jakąś rzecz, za którą ten ostatni płaci w ratach. Ostatnia rata jest równoznaczna z wykupieniem przedmiotu transakcji. Gdyby jednak nie doszło do jej zapłacenia ów przedmiot wraca do finansującego.

Napisane przez
More from Agnieszka Morawiec

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy....
czytaj dalej

1 komentarz

Komentowanie zostało wyłączone