Leasing operacyjny – to się opłaca

Leasing od lat jest znaną przedsiębiorcom metodą finansowania zakupów. Leasingujemy nie tylko pojazdy, ale sprzęt biurowy, komputery, maszyny czy nawet nieruchomości. Chętnie korzystają z niego nowo powstałe firmy, dla których wydatkowanie środków na zakup niezbędnych narzędzi jest sporym wyzwaniem, albo nie posiadają zdolności kredytowej w banku, z racji niewystarczającej historii kredytowej.

Leasing to nic innego jak dostarczenie przez leasingodawcę rzeczy, z której leasingobiorca ma prawo korzystać w oparciu o umowę. W zamian za to leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania ustalonych rat. Do niedawna polskie prawo określało leasing jako umowę nienazwaną. Obecnie unormowania zawarto w art. 709 kodeksu cywilnego, w księdze „Zobowiązania”. Dzisiaj wyróżnić można trzy rodzaje leasingu: leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny. Najczęściej, głównie z racji dobrodziejstw podatkowych, wybierane są dwa pierwsze, z operacyjnym na czele.

Leasing operacyjny

Charakterystyczny dla tego rodzaju leasingu jest stosunkowo krótki okres trwania umowy (1-2 lata). Przedmiot leasingu należy do leasingodawcy, który dokonuje amortyzacji. Atrakcyjny z racji redukcji płaconych podatków przez leasingobiorcę – opłaty leasingowe, podatki, ubezpieczenie to koszty leasingobiorcy). Dlaczego jeszcze cieszy się uznaniem? Umożliwia, w dobie postępu technicznego, na szybką wymianę floty czy sprzętu w krótkim czasie – a po zakończeniu umowy można przedmiot wykupić albo zwrócić, wymieniając np. na nowszy model samochodu czy bardziej zaawansowane urządzenia biurowe, komputery i maszyny, co usprawnia funkcjonowanie firmy.

Zalet leasingu jest sporo. Po pierwsze łatwy dostęp do źródeł finansowania, po drugie niższe koszty związane z opłatami (ubezpieczenie itd.) w ramach grupowych umów zawieranych przez leasingodawcę z firmami zewnętrznymi, korzyści podatkowe, bilansowe, możliwość rozszerzenia współpracy czy wreszcie leasing to alternatywa dla finansowania bez konieczności wzruszania firmowego majątku i bez wpływu na zdolność kredytową, gdy nadejdzie potrzeba zaciągania kredytu bankowego. Leasing ma i wady, ale jedno jest pewne – nie tak liczne jak zalety więc warto wybierać tę opcję.

Napisane przez
More from Agnieszka Morawiec

Koszty leasingu

Od kilku lat leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania działalności....
czytaj dalej