Leasing bankowy porównanie

Kilometrówka w 2016 roku

W wielu firmach, do celów służbowych, wykorzystywane są samochody prywatne, tj. nie zaewidencjonowanych w ewidencji środków trwałych firmy. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, a wydatki poniesione na ten cel…